Làm thế nào để xử lý mã lỗi 1268 ~ error code 1268 trên máy in Canon GX3000 series ?

Tôi đang gặp vấn đề về mã lỗi 1268 của máy in GX3000 series có nguyên nhân là gì? Khắc phục nó như thế nào?? Tương ứng mới model khác trên dòng Canon GX3000 series như: GX3010, GX3020, GX3040, GX3050, GX3060, GX3070, GX3072, GX3080, GX3090, GX3091, GX3092. Chân thành cảm ơn ạ.
 
Nạp giấy sau khi căn chỉnh mép sau của giấy với đường trên giá đỡ giấy của khay phẳng phía sau, rồi nhấn nút OK trên máy in. Quan trọng Lỗi này sẽ xảy ra nếu giấy được nạp phía trước vị trí chỉ định. Một lỗi khác sẽ xảy ra nếu giấy được nạp phía sau vị trí chỉ định. Tham khảo phần Nạp Giấy bìa vào Khay phẳng phía sau và nạp giấy vào khay phẳng phía sau đúng cách. Lưu ý Để hủy in, gỡ giấy ra khỏi khay phẳng phía sau và nhấn nút Dừng(Stop) trên máy in.
 
Nạp giấy sau khi căn chỉnh mép sau của giấy với đường trên giá đỡ giấy của khay phẳng phía sau, rồi nhấn nút OK trên máy in. Quan trọng Lỗi này sẽ xảy ra nếu giấy được nạp phía trước vị trí chỉ định. Một lỗi khác sẽ xảy ra nếu giấy được nạp phía sau vị trí chỉ định. Tham khảo phần Nạp Giấy bìa vào Khay phẳng phía sau và nạp giấy vào khay phẳng phía sau đúng cách. Lưu ý Để hủy in, gỡ giấy ra khỏi khay phẳng phía sau và nhấn nút Dừng(Stop) trên máy in.
 
Top