canon gx3000 serieserror code 1268

If no results matching the keyword "canon gx3000 serieserror code 1268". are found. You can search for our information through Google using the following link canon gx3000 serieserror code 1268. Or see more articles in the canon gx3000 serieserror code 1268 on Google Search

  1. B

    Làm thế nào để xử lý mã lỗi 1268 ~ error code 1268 trên máy in Canon GX3000 series ?

    Tôi đang gặp vấn đề về mã lỗi 1268 của máy in GX3000 series có nguyên nhân là gì? Khắc phục nó như thế nào?? Tương ứng mới model khác trên dòng Canon GX3000 series như: GX3010, GX3020, GX3040, GX3050, GX3060, GX3070, GX3072, GX3080, GX3090, GX3091, GX3092. Chân thành cảm ơn ạ.
Top