Vấn đề mã lỗi 2110 trên máy in Canon GX6000 series của tôi có thể do nguyên nhân gì và làm thế nào để sửa chữa?

Xin chào, tôi cần tìm hiểu cách giải quyết vấn đề này và hy vọng được sự hỗ trợ của các bạn. máy in Canon GX6000 series; tương tự với các model thuộc series đó: GX6010, GX6020, GX6021, GX6030, GX6040, GX6050, GX6060, GX6070, GX6080, GX6090, GX6091, GX6092;; gặp mã lỗi 2110; thì mọi người có thể giúp mình nguyên nhân của lỗi là gì? và cách xử lý cái lỗi này như thế nào với ạ? .... Chi tiết một chút... Cảm ơn mọi người rất nhiều.
 
Cài đặt giấy được chỉ định khi in/sao không khớp với thông tin giấy cho cát-xét đã đăng ký trên máy in. Lưu ý Để tìm hiểu sự kết hợp thích hợp của các cài đặt giấy được chỉ định trong trình điều khiển máy in và thông tin giấy đã đăng ký trong máy in, tham khảo nội dung sau. Cài đặt giấy trên Trình điều khiển máy in và Máy in (Loại phương tiện) (Windows) Cài đặt giấy trên Trình điều khiển máy in và Máy in (Cỡ giấy) (Windows) Để thực hiện sao, hãy đặt cài đặt giấy cho việc sao khớp với thông tin giấy cho cát-xét đã đăng ký trên máy in. Để tìm hiểu cách đăng ký thông tin giấy trong máy in, tham khảo nội dung sau. Cài đặt giấy Nếu cài đặt giấy được chỉ định khi in khác với thông tin giấy cho cát-xét đã đăng ký trên máy in, thông báo sau đây sẽ xuất hiện trên màn hình cảm ứng của máy in. Cài đặt giấy được chỉ định trên trình điều khiển máy in khi in: Cỡ giấy: A5 Loại phương tiện: Giấy thường(Plain paper) Thông tin giấy cho cát-xét được đăng ký trên máy in: Cỡ giấy: A4 Loại phương tiện: Giấy thường(Plain paper)
 
Top