Tôi đang gặp vấn đề lỗi 5102 với máy in Canon iB4100 series của mình. Máy in không in được và hiển thị lỗi. Xin hỏi cách khắc phục lỗi này?

Lê Từ Ðông

New member
Vấn đề mã lỗi trên máy in Canon của tôi có thể do nguyên nhân gì và làm thế nào để sửa chữa? mã lỗi 5102 trên máy in iB4100 series
 
Top