Sửa mã lỗi 3411 ~ error code 3411 máy in Canon G4000 series cùng hướng dẫn chi tiết

máy in Canon G4000 series bị lỗi với mã lỗi [3411] ~ error code 3411 !!! . Compatible model with error code 3411 : . Model máy in tương thích với mã lỗi 3411: ...
 
Để xử lý lỗi 3411 máy in Canon Canon G4000 series cùng các model máy in: ; ta thực hiện các bước sau:: Nếu bạn bảo lưu công việc sao chép, nạp bản gốc và nhấn nút Màu(Color) trên máy in để sao màu hoặc nút Đen(Black) trên máy in để sao đen trắng.
 
Top