Sửa mã lỗi 3407 ~ error code 3407 máy in Canon G4000 series cùng hướng dẫn chi tiết

máy in Canon G4000 series bị lỗi với mã lỗi [3407] ~ error code 3407 !!! . Compatible model with error code 3407 : . Model máy in tương thích với mã lỗi 3407: ...
 
Để xử lý lỗi 3407 máy in Canon Canon G4000 series cùng các model máy in: ; ta thực hiện các bước sau:: Nạp tờ tiếp theo và nhấn nút OK trên máy in. Để in mà không quét tờ tiếp theo, nhấn nút .
 
Để xử lý lỗi 3410 máy in Canon Canon G4000 series cùng các model máy in: ; ta thực hiện các bước sau:: Chờ trong giây lát và bảo lưu công việc sao chép.
 
Top