Sửa mã lỗi 2120 ~ error code 2120 máy in Canon G6000 series cùng hướng dẫn chi tiết

Chào mọi người, tôi đang gặp khó khăn về vấn đề cần sự giúp đỡ máy in Canon G6000 series bị lỗi với mã lỗi [2120] ~ error code 2120 !!! . Compatible model with error code 2120 : G6010, G6011, G6020, G6030, G6040, G6045, G6050, G6055, G6060, G6065, G6070, G6090, G6091, G6092 . Model máy in tương thích với mã lỗi 2120: G6010, G6011, G6020, G6030, G6040, G6045, G6050, G6055, G6060, G6065, G6070, G6090, G6091, G6092...
 
Để xử lý lỗi 2120 máy in Canon Canon G6000 series cùng các model máy in: G6010, G6011, G6020, G6030, G6040, G6045, G6050, G6055, G6060, G6065, G6070, G6090, G6091, G6092; ta thực hiện các bước sau:: Nếu màn hình tương tự như sau hiển thị, cài đặt giấy cát-xét chưa hoàn tất. Nhấn nút OK trên máy in để hoàn thành cài đặt cho cài đặt giấy cát-xét.
 
Top