Sửa mã lỗi 2114 ~ error code 2114 máy in Canon G6000 series cùng hướng dẫn chi tiết

Phan Công Sơn

New member
Tôi đang đối mặt với vấn đề và cần sự trợ giúp để giải quyết máy in Canon G6000 series bị lỗi với mã lỗi [2114] ~ error code 2114 !!! . Compatible model with error code 2114 : G6010, G6011, G6020, G6030, G6040, G6045, G6050, G6055, G6060, G6065, G6070, G6090, G6091, G6092 . Model máy in tương thích với mã lỗi 2114: G6010, G6011, G6020, G6030, G6040, G6045, G6050, G6055, G6060, G6065, G6070, G6090, G6091, G6092...
 
Cài đặt giấy để in không khớp với thông tin giấy khay sau đặt trên máy in. Lưu ý Xem phần bên dưới để biết mối quan hệ chính xác giữa cài đặt giấy được thực hiện trên trình điều khiển máy in hoặc trên LCD. Cài đặt giấy trên Trình điều khiển máy in và Máy in (Loại phương tiện) (Windows) Cài đặt giấy trên Trình điều khiển máy in và Máy in (Cỡ giấy) (Windows) Xem bên dưới để biết thêm chi tiết về thông tin giấy khay sau đã đặt trong máy in. Cài đặt giấy Nếu cài đặt giấy in không khớp với thông tin giấy khay sau đặt trên máy in, như minh họa bên dưới, một thông báo sẽ xuất hiện trên màn hình LCD. Cài đặt in đã chỉ định trên trình điều khiển máy in: Cỡ giấy: A5 Loại phương tiện: Giấy thường Thông tin giấy khay sau đã đặt trong máy in: Cỡ giấy: A4 Loại phương tiện: Giấy thường
 
Để xử lý lỗi 2114 máy in Canon Canon G6000 series cùng các model máy in: G6010, G6011, G6020, G6030, G6040, G6045, G6050, G6055, G6060, G6065, G6070, G6090, G6091, G6092; ta thực hiện các bước sau:: Nhấn nút OK trên máy in để hiển thị màn hình bên dưới. Sử dụng nút để chọn thao tác phù hợp, rồi nhấn nút OK trên máy in. Lưu ý Tùy thuộc vào cài đặt, một số lựa chọn dưới đây có thể không hiển thị. In trên giấy đãđặt(Print on set paper) Chọn tùy chọn này để in lên giấy trong khay sau mà không thay đổi cài đặt giấy. Ví dụ: nếu cài đặt giấy in là A5 nhưng thông tin giấy khay sau đặt là A4, cài đặt cỡ A5 sẽ được sử dụng để in lên giấy trong khay sau. Thay giấy(Replace the paper) Chọn tùy chọn này để in sau khi thay đổi giấy trong khay sau. Ví dụ: nếu cài đặt giấy in là A5 nhưng thông tin giấy khay sau đặt là A4, thay đổi giấy trong khay sau thành giấy A5 rồi tiếp tục in. Khi đã đóng nắp khe nạp sau khi thay đổi giấy, màn hình cài đặt thông tin giấy khay sau sẽ xuất hiện. Đặt thông tin giấy cho giấy trong khay sau. Lưu ý Xem phần bên dưới để biết mối quan hệ chính xác giữa cài đặt giấy được thực hiện trên trình điều khiển máy in hoặc trên LCD. Cài đặt giấy trên Trình điều khiển máy in và Máy in (Loại phương tiện) (Windows) Cài đặt giấy trên Trình điều khiển máy in và Máy in (Cỡ giấy) (Windows) Hủy(Cancel) Hủy in. Chọn tùy chọn này khi bạn muốn thay đổi cài đặt giấy in. Thay đổi cài đặt giấy và thử in lại. Lưu ý Để chặn thông báo tránh lỗi in, hãy thay đổi cài đặt như mô tả bên dưới. Khi bạn chặn thông báo, máy in sử dụng cài đặt giấy để in lên giấy trong khay sau bất kể giấy có khớp với các cài đặt này hay không. Để thay đổi cài đặt xem thông báo khi in bằng bảng thao tác của máy in: Cài đặt nạp Để thay đổi cài đặt xem thông báo khi in bằng trình điều khiển máy in: Thay đổi chế độ vận hành Máy in (Windows) Thay đổi chế độ vận hành Máy in (macOS)
 
Top