Sửa mã lỗi 2114 ~ error code 2114 máy in Canon G4000 series cùng hướng dẫn chi tiết

Tôi đang gặp khó khăn về vấn đề và cần sự giúp đỡ để giải quyết máy in Canon G4000 series bị lỗi với mã lỗi [2114] ~ error code 2114 !!! . Compatible model with error code 2114 : . Model máy in tương thích với mã lỗi 2114: ...
 
Tôi nhận thấy rằng sự cố trên máy in của bạn có nguyên nhân là Cài đặt giấy để in hoặc sao không khớp với thông tin giấy khay sau đã đặt trong máy in. Lưu ý Xem phần bên dưới để biết mối quan hệ chính xác giữa cài đặt giấy được thực hiện trên trình điều khiển máy in hoặc trên LCD. Các cài đặt giấy trên Trình điều khiển máy in và Máy in (Loại phương tiện) (Windows) Các cài đặt giấy trên Trình điều khiển máy in và Máy in (Loại phương tiện) (Mac OS) Các cài đặt giấy trên Trình điều khiển máy in và Máy in (Cỡ giấy) (Windows) Các cài đặt giấy trên Trình điều khiển máy in và Máy in (Cỡ giấy) (Mac OS) Để sao, thực hiện cài đặt giấy sao khớp với thông tin giấy khay sau được đặt trên máy in. Xem bên dưới để biết thêm chi tiết về thông tin giấy khay sau đã đặt trong máy in. Cài đặt giấy Nếu cài đặt giấy in hoặc sao chép không khớp với thông tin giấy khay sau được đặt trên máy in, như được minh họa bên dưới, một thông báo xuất hiện trên LCD. Cài đặt in đã chỉ định trên trình điều khiển máy in: Cỡ giấy: A5 Loại phương tiện: Giấy thường Thông tin giấy khay sau đã đặt trong máy in: Cỡ giấy: A4 Loại phương tiện: Giấy thường
 
Để xử lý lỗi 2114 máy in Canon Canon G4000 series cùng các model máy in: ; ta thực hiện các bước sau:: Nhấn nút OK trên máy in để hiển thị màn hình bên dưới. Chọn hành động thích hợp. Lưu ý Tùy thuộc vào cài đặt, một số lựa chọn dưới đây có thể không hiển thị. S.d cđặt khay sau(Use rear tray set.) Chọn tùy chọn này để in hoặc sao chép trên giấy trong khay sau mà không thay đổi cài đặt giấy. Ví dụ: nếu cài đặt giấy sao hoặc in là A5, và thông tin giấy khay sau được đặt là A4, thì cài đặt kính cỡ A5 sẽ được sử dụng để in hoặc sao chép trên giấy trong khay sau. Thay giấy(Replace the paper) Chọn tùy chọn này để in sau khi thay đổi giấy trong khay sau. Ví dụ: nếu cài đặt giấy sao hoặc in là A5, và thông tin giấy khay sau được đặt là A4, hãy thay đổi giấy trong khay sau thành giấy A5 và tiếp tục in hoặc sao chép. Sau khi bạn đã thay đổi giấy, màn hình cho cài đặt thông tin giấy khay sau xuất hiện. Đặt thông tin giấy cho giấy trong khay sau. Lưu ý Xem phần bên dưới để biết mối quan hệ chính xác giữa cài đặt giấy được thực hiện trên trình điều khiển máy in hoặc trên LCD. Các cài đặt giấy trên Trình điều khiển máy in và Máy in (Loại phương tiện) (Windows) Các cài đặt giấy trên Trình điều khiển máy in và Máy in (Loại phương tiện) (Mac OS) Các cài đặt giấy trên Trình điều khiển máy in và Máy in (Cỡ giấy) (Windows) Các cài đặt giấy trên Trình điều khiển máy in và Máy in (Cỡ giấy) (Mac OS) Hủy(Cancel) Hủy in. Chọn tùy chọn này khi bạn muốn thay đổi cài đặt giấy in hoặc sao chép. Thay đổi cài đặt giấy và thử in lại. Lưu ý Để chặn thông báo tránh lỗi in, hãy thay đổi cài đặt như mô tả bên dưới. Khi bạn chặn thông báo, máy in sẽ sử dụng các cài đặt giấy để in hoặc sao chép trên giấy trong khay sau, ngay cả khi giấy không khớp với các cài đặt này. Để thay đổi cài đặt xem thông báo khi in hoặc sao chép bằng bảng thao tác của máy in: Cài đặt nạp Để thay đổi cài đặt xem thông báo khi in bằng trình điều khiển máy in: Thay đổi chế độ vận hành Máy in (Windows) Thay đổi chế độ vận hành Máy in (Mac OS)
 
Top