Sửa mã lỗi 1270 ~ error code 1270 máy in Canon G6000 series cùng hướng dẫn chi tiết

Tôi đang đối mặt với vấn đề cần sự trợ giúp máy in Canon G6000 series bị lỗi với mã lỗi [1270] ~ error code 1270 !!! . Compatible model with error code 1270 : G6010, G6011, G6020, G6030, G6040, G6045, G6050, G6055, G6060, G6065, G6070, G6090, G6091, G6092 . Model máy in tương thích với mã lỗi 1270: G6010, G6011, G6020, G6030, G6040, G6045, G6050, G6055, G6060, G6065, G6070, G6090, G6091, G6092...
 
Để xử lý lỗi 1270 máy in Canon Canon G6000 series cùng các model máy in: G6010, G6011, G6020, G6030, G6040, G6045, G6050, G6055, G6060, G6065, G6070, G6090, G6091, G6092; ta thực hiện các bước sau:: Đóng từ từ nắp khe nạp (A). Tiếp theo, nhấn nút OK trên máy in. Lưu ý Sau khi đóng nắp khe nạp, màn hình cài đặt thông tin giấy khay sau sẽ xuất hiện. Đặt thông tin giấy cho giấy trong khay sau. Để hủy in, nhấn nút Dừng(Stop) trên máy in.
 
Top