Giúp với vấn đề: Máy in kim Epson LQ 310 gặp lỗi báo paper out​

- Các vấn đề cần làm rõ cho Máy in kim Epson LQ 310 báo lỗi paper out:
1. Lỗi paper out có nghĩa là gì?
2. Làm cách nào để khắc phục lỗi paper out trên máy in kim Epson LQ 310?
3. Có những nguyên nhân gì gây ra lỗi paper out trên máy in kim Epson LQ 310?
4. Làm thế nào để kiểm tra xem có giấy trong máy in hay không trên máy in kim Epson LQ 310?
5. Tôi đã đảm bảo rằng có giấy trong máy in nhưng vẫn gặp lỗi paper out. Tại sao vậy?
6. Có cách nào để tăng hiệu suất máy in kim Epson LQ 310 và tránh lỗi paper out không?
7. Làm cách nào để đặt lại thông báo lỗi paper out trên máy in kim Epson LQ 310?
8. Máy in kim Epson LQ 310 có tính năng báo đèn khi hết giấy không?
9. Tôi đã thay giấy mới vào nhưng vẫn không in được và máy in vẫn thông báo paper out. Làm thế nào để sửa lỗi này?
10. Làm thế nào để kiểm tra xem lỗi paper out là do máy in hay do giấy?
 
Top