Máy in không nhận hộp mực: Nguyên nhân và cách khắc phục​

- Các vấn đề cần làm rõ cho Máy in không nhận hộp mực:
1. Tại sao máy in của tôi không nhận hộp mực?
2. Làm thế nào để sửa lỗi máy in không nhận hộp mực?
3. Có phải nguyên nhân máy in không nhận hộp mực là do hộp mực không tương thích?
4. Làm sao để kiểm tra xem hộp mực đã được cài đặt đúng cách hay chưa?
5. Có phải thiết bị ngoại vi khác đang gây xung đột và làm máy in không nhận hộp mực?
6. Làm thế nào để xác định xem máy in có báo lỗi không nhận hộp mực hay không?
7. Có thể thử cài đặt lại máy in để giải quyết vấn đề không nhận hộp mực được không?
8. Tôi đã chắc chắn rằng hộp mực mới, vậy tại sao máy in vẫn không nhận?
9. Có bất kỳ thông số kỹ thuật nào cần được kiểm tra để xác định vấn đề không nhận hộp mực?
10. Nếu máy in không nhận hộp mực, có phải chúng tôi cần gọi đến dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật không?
 
Top