vannghiahoa

New member

Giúp với vấn đề: Máy in Epson L1300 nháy 2 đèn cùng lúc - Cần tư vấn và giải pháp​

- Các vấn đề cần làm rõ cho Máy in Epson L1300 nháy 2 đèn cùng lúc:
1. Tại sao máy in Epson L1300 nháy 2 đèn cùng lúc?
2. Vì sao đèn Báo giấy và đèn Báo mực của máy in Epson L1300 đè sáng nhưng không in được?
3. Lỗi máy in Epson L1300: Đèn Mực và đèn Giấy nháy đều đỏ, làm thế nào để sửa?
4. Tôi đang sử dụng máy in Epson L1300, tại sao đèn Mực và đèn Giấy liên tục nháy đèn?
5. Máy in Epson L1300 báo đèn mực và đèn giấy nhấp nháy đỏ không dừng, làm thế nào để khắc phục?
6. Lỗi máy in Epson L1300: Đèn Mực và đèn Giấy nháy đèu đỏ, không in được, cách khắc phục?
7. Tại sao đèn Mực và đèn Giấy ở máy in Epson L1300 cùng nháy đèn màu đỏ?
8. Máy in Epson L1300 không hoạt động, đèn Mực và đèn Giấy nháy đèn, sự cố như thế nào?
9. Lỗi máy in Epson L1300: Đèn Mực và đèn Giấy nháy liên tục không dừng, làm thế nào để sửa chữa?
10. Cách khắc phục khi máy in Epson L1300 nháy đèn Mực và đèn Giấy đỏ cùng một lúc.
 
Top