Máy in Canon G500 series - model: G510, G540, G550, G570, G580, G590, G595; gặp mã lỗi [3252] ~ error code 3252

Tôi muốn hỏi ý kiến về máy in Canon G500 series - model: G510, G540, G550, G570, G580, G590, G595; bị lỗi với mã lỗi [3252] ~ error code 3252 !!!
 
Chi tiết xử lý mã lỗi 3252 cho các model máy in Canon G500 series; model tương thích: G510, G540, G550, G570, G580, G590, G595:: Nếu hộp bảo trì đầy, máy in sẽ dừng in. Nhấn nút OK trên máy in để xóa thông báo lỗi.
 
Top