geraldfisher

New member

Lỗi: Sử dụng một hộp mực hàng giả hoặc không chính hãng​

- Các vấn đề cần làm rõ cho lỗi a counterfeit or non-canon cartridge may be in use:
1. Tại sao một lỗi a counterfeit or non-canon cartridge may be in use lại xuất hiện trên máy in?
2. Lỗi a counterfeit or non-canon cartridge may be in use có ý nghĩa gì?
3. Làm thế nào để giải quyết lỗi a counterfeit or non-canon cartridge may be in use trên máy in?
4. Điểm khác nhau giữa một cartridge giả mạo và cartridge không phải của hãng Canon là gì?
5. Làm thế nào để xác định xem một cartridge có phải là của hãng Canon hay không?
6. Có những rủi ro gì nếu sử dụng một cartridge không phải của hãng Canon?
7. Có cách nào để tránh việc sử dụng cartridge giả mạo hoặc không phải của hãng Canon không?
8. Tại sao máy in lại không chấp nhận cartridge không phải của hãng Canon?
9. Máy in có thể nhận dạng được cartridge giả mạo hay không?
10. Làm thế nào để kiểm tra chất lượng của một cartridge trước khi sử dụng để tránh lỗi a counterfeit or non-canon cartridge may be in use?
 
Top