Lỗi 6938 máy in E400 Series; hướng dẫn cách sửa lỗi 6938 máy in E400 Series ~ fix printer E400 Series error code 6938

Lỗi 6938 máy in E400 Series; hướng dẫn cách sửa lỗi 6938 máy in E400 Series ~ fix printer E400 Series error code 6938...Xin chào, tôi muốn hỏi về vấn đề: mã lỗi 6938 trên máy in E400 Series (cùng các series và model tương ứng)...
 

Bùi Kim Oanh

New member
Turn off the machine, and unplug the power cord of the machine from the power supply. Plug the machine back in and turn the machine back on. If the problem is not resolved, contact the service center.
 
Top