Làm thế nào để xử lý mã lỗi 2122trên máy in Canon iB4100 series?

Máy in Canon của tôi bị lỗi, hiển thị một mã lỗi trên màn hình. Tôi cần giúp đỡ để khắc phục vấn đề này. mã lỗi 2122 trên máy in iB4100 series
 
Top