Làm thế nào để xử lý mã lỗi 2120 ~ error code 2120 trên máy in Canon GX3000 series ?

Chào các bạn, ai có kinh nghiệm giải quyết vấn đề liên quan đến mã lỗi 2120 của máy in GX3000 series có nguyên nhân là gì? Khắc phục nó như thế nào?? Tương ứng mới model khác trên dòng Canon GX3000 series như: GX3010, GX3020, GX3040, GX3050, GX3060, GX3070, GX3072, GX3080, GX3090, GX3091, GX3092. Chân thành cảm ơn ạ.
 
Nếu màn hình tương tự như sau hiển thị trên màn hình LCD của máy in, thì quá trình đăng ký thông tin giấy cát-xét chưa hoàn tất. Nếu giấy được nạp trong cát-xét khớp với thông tin giấy được hiển thị trên màn hình LCD của máy in, chọn OK bằng các nút trên máy in và nhấn nút OK. Nếu không khớp nhau, hãy chọn Thay đổi(Change) rồi đăng ký thông tin giấy chính xác.
 
Top