Hướng dẫn sửa lỗi 3317 ~ fix error code 3317 trên máy in Canon GP-4000, GP-2000, GP-540, GP-520 bằng các bước cụ thể, chi tiết

Chào mọi người, tôi muốn hỏi về vấn đề liên quan đến. Máy in model GP-4000, GP-2000, GP-540, GP-520 gặp lỗi "Incorrect print data. Illegal combination of resolution and image data format."... Cần hướng dẫn sửa lỗi 3317 ~ fix error code 3317 trên máy in canon gp-4000, gp-2000, gp-540, gp-520 bằng các bước cụ thể, chi tiết
 

Ngô Hòa Bình

New member
Defective print data, please check the print results. If using printing software such as RIP (Raster Image Processor), contact the software manufacturer.
 
Top