Hướng dẫn sửa lỗi 3250 ~ fix error code 3250 trên máy in Canon GP-4000, GP-2000, GP-540, GP-520 bằng các bước cụ thể, chi tiết

Chào mọi người, tôi muốn hỏi ý kiến của các bạn về việc. Máy in model GP-4000, GP-2000, GP-540, GP-520 gặp lỗi "The maintenance cartridge is almost full."... Cần hướng dẫn sửa lỗi 3250 ~ fix error code 3250 trên máy in canon gp-4000, gp-2000, gp-540, gp-520 bằng các bước cụ thể, chi tiết
 

Võ Thụ Nhân

New member
Prepare a new maintenance cartridge because an error may occur if you continue to use the printer while the maintenance cartridge is full. Replacing the Maintenance Cartridge
 
Top