Hướng dẫn sửa lỗi 2131 ~ fix error code 2131 trên máy in Canon GP-4000, GP-2000, GP-540, GP-520 bằng các bước cụ thể, chi tiết

. Máy in model GP-4000, GP-2000, GP-540, GP-520 gặp lỗi "The roll paper loaded in the printer is narrower than the roll paper width in the print job."... Cần hướng dẫn sửa lỗi 2131 ~ fix error code 2131 trên máy in canon gp-4000, gp-2000, gp-540, gp-520 bằng các bước cụ thể, chi tiết
 
Top