dangviquyen

New member

Hộp mực dấu máy in L1110 đã hết hạn sử dụng, cần thay mới hay tiếp tục sử dụng?​

- Các vấn đề cần làm rõ cho Hộp mực dấu máy in đã hết hạn sử dụng L1110:
1. Máy in L1110 hiển thị thông báo Hộp mực dấu máy in đã hết hạn sử dụng, tôi nên làm gì?
2. Làm cách nào để biết hộp mực dấu máy in trên máy L1110 đã hết hạn sử dụng?
3. Tôi có thể sử dụng hộp mực dấu máy in đã hết hạn sử dụng trên máy in L1110 không?
4. Bạn có thể chỉ cho tôi cách thay thế hộp mực dấu máy in trên máy L1110 không?
5. Máy in L1110 còn hoạt động được không nếu không thay thế hộp mực dấu máy in đã hết hạn sử dụng?
6. Làm thế nào để đặt mực dấu máy in cho máy L1110?
7. Tôi có thể sử dụng hộp mực dấu máy in từ các dòng máy in khác cho máy L1110 được không?
8. Làm cách nào để kiểm tra mức mực dấu máy in trên máy in L1110?
9. Bạn có thể chỉ dẫn cách làm sạch hộp mực dấu máy in trên máy L1110 không?
10. Máy in L1110 đã in ra bản sao không rõ ràng sau khi thay hộp mực dấu máy in mới, có cách nào để khắc phục?
 
Top