Fix error code 340E on printer E4200 series ~ hướng dẫn chi tiết sửa mã lỗi 340E máy in E4200 series và các model tương ứng theo series

Chào mọi người, tôi đang cần tìm hiểu về vấn đề này, ai có kinh nghiệm chia sẻ cho tôi không? sửa chữa mã lỗi 340E (fix error code 340E) trên các con máy in E4200 series (cũng như các model tương ứng)... Cảm ơn mọi người... #E4200 series #error_code_340E #sua_may_in_canon
 
Khi thực hiện sao điều chỉnh cường độ tự động với smartphone hoặc máy tính bảng, bản gốc được nạp trong ADF (Bộ nạp tài liệu tự động). ADF không hỗ trợ điều chỉnh cường độ tự động.
 
Khi thực hiện sao điều chỉnh cường độ tự động với smartphone hoặc máy tính bảng, bản gốc được nạp trong ADF (Bộ nạp tài liệu tự động). ADF không hỗ trợ điều chỉnh cường độ tự động.
 
Top