Fix error code 2110 on printer E4200 series ~ hướng dẫn chi tiết sửa mã lỗi 2110 máy in E4200 series và các model tương ứng theo series

Chào mọi người, ai có kinh nghiệm giúp tôi giải quyết vấn đề liên quan đến sửa chữa mã lỗi 2110 (fix error code 2110) trên các con máy in E4200 series (cũng như các model tương ứng)... Cảm ơn mọi người... #E4200 series #error_code_2110 #sua_may_in_canon
 
Cài đặt giấy để in hoặc sao không khớp với thông tin giấy cát-xét đã đặt trong máy in. Lưu ý Xem phần bên dưới để biết mối quan hệ chính xác giữa cài đặt giấy được thực hiện trên trình điều khiển máy in hoặc trên LCD. Các cài đặt giấy trên Trình điều khiển máy in và Máy in (Loại phương tiện) (Windows) Các cài đặt giấy trên Trình điều khiển máy in và Máy in (Cỡ giấy) (Windows) Để sao, thực hiện cài đặt giấy sao khớp với thông tin giấy cát-xét được đặt trên máy in. Xem bên dưới để biết thêm chi tiết về thông tin giấy cát-xét đã đặt trong máy in. Cài đặt giấy Nếu cài đặt giấy in hoặc sao chép không khớp với thông tin giấy cát-xét được đặt trên máy in, như được minh họa bên dưới, thông báo sẽ xuất hiện trên màn hình LCD. Cài đặt in đã chỉ định trên trình điều khiển máy in: Cỡ giấy: A5 Loại phương tiện: Giấy thường Thông tin giấy cát-xét đã đặt trên máy in: Cỡ giấy: A4 Loại phương tiện: Giấy thường
 
Cài đặt giấy để in hoặc sao không khớp với thông tin giấy cát-xét đã đặt trong máy in. Lưu ý Xem phần bên dưới để biết mối quan hệ chính xác giữa cài đặt giấy được thực hiện trên trình điều khiển máy in hoặc trên LCD. Các cài đặt giấy trên Trình điều khiển máy in và Máy in (Loại phương tiện) (Windows) Các cài đặt giấy trên Trình điều khiển máy in và Máy in (Cỡ giấy) (Windows) Để sao, thực hiện cài đặt giấy sao khớp với thông tin giấy cát-xét được đặt trên máy in. Xem bên dưới để biết thêm chi tiết về thông tin giấy cát-xét đã đặt trong máy in. Cài đặt giấy Nếu cài đặt giấy in hoặc sao chép không khớp với thông tin giấy cát-xét được đặt trên máy in, như được minh họa bên dưới, thông báo sẽ xuất hiện trên màn hình LCD. Cài đặt in đã chỉ định trên trình điều khiển máy in: Cỡ giấy: A5 Loại phương tiện: Giấy thường Thông tin giấy cát-xét đã đặt trên máy in: Cỡ giấy: A4 Loại phương tiện: Giấy thường
 
Top