Fix error code 1688 on printer E4200 series ~ hướng dẫn chi tiết sửa mã lỗi 1688 máy in E4200 series và các model tương ứng theo series

Tạ Duy Luận

New member
Chào mọi người, tôi muốn hỏi ý kiến của mọi người về việc giải quyết vấn đề sửa chữa mã lỗi 1688 (fix error code 1688) trên các con máy in E4200 series (cũng như các model tương ứng)... Cảm ơn mọi người... #E4200 series #error_code_1688 #sua_may_in_canon
 
Top