Epson L805: Giải pháp cho vấn đề báo đèn giấy​

- Các vấn đề cần làm rõ cho Epson L805 báo đèn giấy:
1. Đèn giấy trên Epson L805 báo có nghĩa gì?
2. Tại sao đèn giấy trên máy in Epson L805 luôn sáng?
3. Làm thế nào để khắc phục đèn giấy đỏ trên máy in Epson L805?
4. Có cách nào để tắt đèn giấy trên Epson L805 không?
5. Tôi đã kiểm tra và bỏ hết giấy kẹp trong máy in, tại sao đèn giấy trên Epson L805 vẫn sáng?
6. Đèn giấy trên Epson L805 tiếp tục nhấp nháy mà không in được, làm sao để khắc phục?
7. Tôi mới mua máy in Epson L805 và đã đặt giấy vào, nhưng sao lại báo đèn giấy đỏ?
8. Khi tôi thử in tài liệu, đèn giấy trên Epson L805 nháy và không in được, phải làm gì?
9. Làm cách nào để xác định rõ nguyên nhân khi đèn giấy trên Epson L805 sáng mà không in được?
10. Tôi đã thay thử giấy và kiểm tra kỹ các bộ phận nhưng đèn giấy vẫn sáng, làm cách nào để sửa lỗi này trên Epson L805?
 
Top