Vấn đề nháy 3 đèn trên máy in Epson L360: Có ai đã gặp và biết giải pháp không?​

- Các vấn đề cần làm rõ cho Epson L360 nháy 3 đèn:
1. Tại sao Epson L360 nháy 3 đèn?
2. Có nghĩa gì khi Epson L360 nháy 3 đèn?
3. Làm thế nào để khắc phục sự cố Epson L360 nháy 3 đèn?
4. Đèn nào trên Epson L360 nháy màu đỏ?
5. Đèn nào trên Epson L360 nháy màu cam?
6. Đèn nào trên Epson L360 nháy màu xanh?
7. Epson L360 nháy 3 đèn có ảnh hưởng đến quá trình in ấn không?
8. Tại sao Epson L360 chỉ nháy 3 đèn mà không hoạt động?
9. Làm thế nào để xử lý khi Epson L360 nháy 3 đèn không ngừng?
10. Có cách nào để Epson L360 không còn nháy 3 đèn nữa?
 
Top