Cách sửa lỗi 1040 trên máy in Canon GP-4000, GP-2000, GP-540, GP-520 được hướng dẫn chi tiết

. Máy in model GP-4000, GP-2000, GP-540, GP-520 gặp lỗi "Unsupported roll unit is installed on printer."... Cần cách sửa lỗi 1040 trên máy in canon gp-4000, gp-2000, gp-540, gp-520 được hướng dẫn chi tiết
 
Top