Bạn đã thử điều chỉnh cài đặt máy in để tối ưu hóa chất lượng hoặc tốc độ in? Làm sao để xử lý lỗi 1660 trên máy in MB5400 series

Lục Kim Thư

New member
Bạn đã thử điều chỉnh cài đặt máy in để tối ưu hóa chất lượng hoặc tốc độ in? Làm sao để xử lý lỗi 1660 trên máy in MB5400 series... Mong mọi người giải thích nguyên nhân gây lỗi và có thể cách giải quyết với ạ,...
 
Top