lỗi 147c canon gx3000 series

If no results matching the keyword "lỗi 147c canon gx3000 series". are found. You can search for our information through Google using the following link lỗi 147c canon gx3000 series. Or see more articles in the lỗi 147c canon gx3000 series on Google Search

  1. L

    Làm thế nào để xử lý mã lỗi 147C ~ error code 147C trên máy in Canon GX3000 series ?

    Xin chào, tôi đang muốn tìm hiểu thêm về mã lỗi 147C của máy in GX3000 series có nguyên nhân là gì? Khắc phục nó như thế nào?? Tương ứng mới model khác trên dòng Canon GX3000 series như: GX3010, GX3020, GX3040, GX3050, GX3060, GX3070, GX3072, GX3080, GX3090, GX3091, GX3092. Chân thành cảm ơn ạ.
Top