lỗi 136a canon gx6000 series

If no results matching the keyword "lỗi 136a canon gx6000 series". are found. You can search for our information through Google using the following link lỗi 136a canon gx6000 series. Or see more articles in the lỗi 136a canon gx6000 series on Google Search

  1. M

    Vấn đề mã lỗi 136A trên máy in Canon GX6000 series của tôi có thể do nguyên nhân gì và làm thế nào để sửa chữa?

    Chào các bạn, ai có kinh nghiệm giải quyết vấn đề này và có thể chia sẻ cho tôi không? máy in Canon GX6000 series; tương tự với các model thuộc series đó: GX6010, GX6020, GX6021, GX6030, GX6040, GX6050, GX6060, GX6070, GX6080, GX6090, GX6091, GX6092;; gặp mã lỗi 136A; thì mọi người có thể giúp...
Top