canon gx6000 serieserror code 147d

If no results matching the keyword "canon gx6000 serieserror code 147d". are found. You can search for our information through Google using the following link canon gx6000 serieserror code 147d. Or see more articles in the canon gx6000 serieserror code 147d on Google Search

  1. H

    Vấn đề mã lỗi 147D trên máy in Canon GX6000 series của tôi có thể do nguyên nhân gì và làm thế nào để sửa chữa?

    máy in Canon GX6000 series; tương tự với các model thuộc series đó: GX6010, GX6020, GX6021, GX6030, GX6040, GX6050, GX6060, GX6070, GX6080, GX6090, GX6091, GX6092;; gặp mã lỗi 147D; thì mọi người có thể giúp mình nguyên nhân của lỗi là gì? và cách xử lý cái lỗi này như thế nào với ạ? .... Chi...
Top