canon gx3000 serieserror code 140b

If no results matching the keyword "canon gx3000 serieserror code 140b". are found. You can search for our information through Google using the following link canon gx3000 serieserror code 140b. Or see more articles in the canon gx3000 serieserror code 140b on Google Search

  1. K

    Làm thế nào để xử lý mã lỗi 140B ~ error code 140B trên máy in Canon GX3000 series ?

    Tôi đang gặp khó khăn với việc mã lỗi 140B của máy in GX3000 series có nguyên nhân là gì? Khắc phục nó như thế nào?? Tương ứng mới model khác trên dòng Canon GX3000 series như: GX3010, GX3020, GX3040, GX3050, GX3060, GX3070, GX3072, GX3080, GX3090, GX3091, GX3092. Chân thành cảm ơn ạ.
Top