canon gx3000 serieserror code 1266

If no results matching the keyword "canon gx3000 serieserror code 1266". are found. You can search for our information through Google using the following link canon gx3000 serieserror code 1266. Or see more articles in the canon gx3000 serieserror code 1266 on Google Search

  1. N

    Làm thế nào để xử lý mã lỗi 1266 ~ error code 1266 trên máy in Canon GX3000 series ?

    Xin chào, tôi muốn hỏi về mã lỗi 1266 của máy in GX3000 series có nguyên nhân là gì? Khắc phục nó như thế nào?? Tương ứng mới model khác trên dòng Canon GX3000 series như: GX3010, GX3020, GX3040, GX3050, GX3060, GX3070, GX3072, GX3080, GX3090, GX3091, GX3092. Chân thành cảm ơn ạ.
Top