canon g3010 lỗi p10

If no results matching the keyword "canon g3010 lỗi p10". are found. You can search for our information through Google using the following link canon g3010 lỗi p10. Or see more articles in the canon g3010 lỗi p10 on Google Search

  1. N

    Canon G3010 lỗi P10

    Chào anh em, mình có con máy in Canon G3010 bị lỗi như này: bật máy in lên khởi động thì bình thường mà cứ đặt lệnh in là báo lỗi P10. Lỗi cụ thể thì y chang như video này:
Top