lỗi 140b canon gx6000 series

If no results matching the keyword "lỗi 140b canon gx6000 series". are found. You can search for our information through Google using the following link lỗi 140b canon gx6000 series. Or see more articles in the lỗi 140b canon gx6000 series on Google Search

  1. C

    Vấn đề mã lỗi 140B trên máy in Canon GX6000 series của tôi có thể do nguyên nhân gì và làm thế nào để sửa chữa?

    máy in Canon GX6000 series; tương tự với các model thuộc series đó: GX6010, GX6020, GX6021, GX6030, GX6040, GX6050, GX6060, GX6070, GX6080, GX6090, GX6091, GX6092;; gặp mã lỗi 140B; thì mọi người có thể giúp mình nguyên nhân của lỗi là gì? và cách xử lý cái lỗi này như thế nào với ạ? .... Chi...
Top