lỗi 140b canon gx3000 series

If no results matching the keyword "lỗi 140b canon gx3000 series". are found. You can search for our information through Google using the following link lỗi 140b canon gx3000 series. Or see more articles in the lỗi 140b canon gx3000 series on Google Search

  1. K

    Làm thế nào để xử lý mã lỗi 140B ~ error code 140B trên máy in Canon GX3000 series ?

    Tôi đang gặp khó khăn với việc mã lỗi 140B của máy in GX3000 series có nguyên nhân là gì? Khắc phục nó như thế nào?? Tương ứng mới model khác trên dòng Canon GX3000 series như: GX3010, GX3020, GX3040, GX3050, GX3060, GX3070, GX3072, GX3080, GX3090, GX3091, GX3092. Chân thành cảm ơn ạ.
Top