lỗi 1266 canon gx3000 series

If no results matching the keyword "lỗi 1266 canon gx3000 series". are found. You can search for our information through Google using the following link lỗi 1266 canon gx3000 series. Or see more articles in the lỗi 1266 canon gx3000 series on Google Search

  1. N

    Làm thế nào để xử lý mã lỗi 1266 ~ error code 1266 trên máy in Canon GX3000 series ?

    Xin chào, tôi muốn hỏi về mã lỗi 1266 của máy in GX3000 series có nguyên nhân là gì? Khắc phục nó như thế nào?? Tương ứng mới model khác trên dòng Canon GX3000 series như: GX3010, GX3020, GX3040, GX3050, GX3060, GX3070, GX3072, GX3080, GX3090, GX3091, GX3092. Chân thành cảm ơn ạ.
Top