Search results

  1. C

    Phần Mềm Reset Pantum BM5100

    Giới thiệu phần mềm reset máy in Pantum BM5100 Máy in Pantum BM5100 nói riêng và các máy in Laser Pantum nói chung, sau một thời gian dùng chúng ta sẽ gặp tình trạng máy báo lỗi đèn đỏ và không cho in, đó là lỗi tràn bộ đếm của chíp mực máy in Pantum BM5100 sau một thời gian sử dụng. Khi bị...
Top